Narrativ vejledning og coaching tager udgangspunkt i, at menneskers identitet og selvopfattelse skabes gennem fortællinger.

I narrativ vejledning og coaching arbejdes der med, at du bliver støttet i gennem samtale, at udforske din livshistorie og udvikle dine personlige narrativer (historier) for at skabe nye og rigere fortællinger om dig og dit liv. Fortællinger som giver fornyet tro, handlekraft, handlemuligheder og meningsfuldhed på baggrund af det der er vigtigt for dig – dine dybtliggende værdier.