Hjertets vej – et fordybelseskursus i dig selv og din egen livsenergi

Det moderne livs krav og udfordringer overstiger mange menneskers oplevelse af ressourcer og kompetencer. Samtidig er der en udbredt forestilling om, at vi skal være lykkelige og sunde, og at vi selv har ansvaret for det. Mange mennesker bliver fyldt med skam og skyld over at de ikke har det godt. Men mennesket er også er afhængigt væsen, som har brug for andre for at kunne trives og have det godt. Og for at kunne lære, hvad de skal gøre for at kunne have det godt.

Dette kursus tager udgangspunkt i at hjælpe dig til at styrke de kompetencer, færdigheder og forståelser af dig selv, som du oplever at have brug for hjælp til at udvikle, for at kunne leve og skabe et mere glædes- og meningsfyldt liv.

Med udgangspunkt i den nyeste viden om sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. I de oprindelige folks forståelse af, at mennesket indeholder fire dele, som er forbundet og bør arbejde sammen for at det gode liv kan udfoldes : det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle. I en forståelse af at det ikke er nok at forstå, hvordan det hele hænger sammen for at det gode liv kan skabes, men at det også kræver kompetencer at kunne håndtere livet, som ikke altid er givet qua de forskellige baggrunde vi har. Og at det meningsfulde i livet bestemmes helt individuelt – og ikke af andre – vil dette kursus arbejde med:

  • at udforske og undersøge hvad der er meningsfuldt og givende for dig
  • at styrke din forståelse og viden om dig selv og andre mennesker
  • at udvikle dine færdigheder og kompetencer i at lytte til dit indre i forhold til at kunne ”høre” dit hjerte og følge det på en måde, som er god for dig og dine relationer.
  • at udvikle dine færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne håndtere de situationer, der virker svære for dig…men også bare i det hele taget, at kunne skabe et bedre liv for dig.
  • at styrke din fornemmelse for kroppens energi, behov og signaler, så du lære en måde, hvor du ikke overforbruger dig selv.
  • at mærke og håndtere dine følelser på en måde, som gør dig mere tilfreds i nuet og i dine relationer.
  • at udvikle og skabe et stærkt og holdbart fundament for det gode liv i dig

Hvem kan deltage:

Kurset henvender sig til mennesker, der gerne vil arbejde med sig selv, som savner redskaber til mere meningsfylde i livet. Som har en fornemmelse af, at de skal gå ”hjertets vej”, men ikke har klarhed over, hvad det er. Eller har klarheden, men savner hjælp og støtte i forhold til at kunne gøre det. Til mennesker som savner, at det spirituelle bliver forbundet med og ”groundet” kropsligt samtidig med at det knyttes til viden, der ligger i den seneste forskning inden for psykologi og pædagogik.