Center for I-L-T’s udgangspunkt er at alle mennesker har brug for nærværende kontakt med andre mennesker i deres liv. Ligesom ilt er dette livsvigtigt.

I-L-T tilbyder både individuelle terapeutiske forløb samt gruppebaserede kursusforløb.

Indviduelle forløb med Agnete Hoffmeyer

Jeg stiller min viden, empati og kontaktfulde nærvær til rådighed for at hjælpe dig gennem undervisning, samtale- og kropsterapi og livsvejledning.

Mit udgangspunkt er helhedsorienteret med en dyb forståelse af menneskelivets sorger og glæder. Jeg foretrækker at kalde det jeg tilbyder for Livsvejledning og Livsterapi, fordi jeg gerne vil understrege mit udgangspunkt for mødet med dig: at alle mennesker kan have brug for dybe livgivende samtaler med et andet menneske. Både når livet er rigtig svært – men også når der bare er brug for en god lyttende sparringspartner, der kan stille gode spørgsmål eller hjælpe dig til at mærke dig selv og hvad der er vigtigt for dig.

Mit mål med mit møde med dig er:

  • at skabe et undersøgende og understøttende empatisk og livsvitaliserende samtalerum,

hvor du

  • bliver bedre til at mærke dig selv og være i kontakt med dig selv, din krop og dit indre
  • kommer til at forstå dig selv, dine reaktioner og relationer bedre
  • styrker dine kompetencer til at håndtere din krop, følelser og tanker på en måde der er god for dig
  • udvikler dine kompetencer til at leve og skabe et for dig sammenhængende og meningsfuldt liv, hvor du kan trives og gro

Lyder dette som noget for dig, kontakt mig på tlf: 20187146

Agnete Hoffmeyer