Krop/gestalt-terapi er en terapiform, der arbejder på at skabe sammenhæng mellem krop og sind, således at det bliver muligt at handle ud fra en bevidst og kropsligt mærket virkelighedsfornemmelse for, hvad man selv har brug for, for at kunne leve og have det godt. En anden måde at sige det på er, at der gennem terapien bliver skabt en stærk kropsbevidsthed, forstået som en oplevelig sammenhæng mellem kropslig impuls, følelse og tanke, således at man kan handle og udtrykke dig verbalt i forhold til, hvad der er godt for én selv. At have sig selv helt med, kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt i det man gør og siger.

Det jeg tilbyder som terapeut indenfor denne terapiform, er at hjælpe dig til at erkende, opleve, rumme og ikke mindst holde af dig selv, på en måde så du kan skabe ændringer til det bedre i dit liv – f.eks. til et mere meningsfuldt, sammenhængende og kærlighedsfuldt liv. Dvs. både at blive god til at mærke dig selv og lære at håndtere dine krop, følelser og tanker på en god, kærlig og respektfuld måde.